Sochi 2014 Women's Round-robin: Switzerland v Denmark