Sochi 2014 Women's Round-robin: Japan v Switzerland